Hoe gaan we grond verduurzamen?

Coöperatie ‘Land van ons’

Er is nog relatief weinig kennis over de langetermijneffecten van revitalisering van landbouwgronden. Er wordt weliswaar veel onderzocht, maar dit beperkt zich vrijwel altijd tot een beperkt aantal onderzoeksjaren.
Land van Ons wil dat soort langetermijnonderzoek gaan opzetten, samen met onderzoeksinstituten en leden die daarvoor kennis en belangstelling hebben.
Dat kan, omdat het niet de bedoeling is dat de grond ook weer verkocht gaat worden. Duurzaamheid vraagt immers een lange termijnvisie.

landvanons.nl