Haaften start met zelfvoorziening

Op de Dag van Haaften gaven 80% van de Haaftenaren die een formulier invulden aan, dat zij stroom uit Haaften zelf willen afnemen. Kinderen maakten smoothies van Haaftense bramen en peren.

Sinds het begin van 2014 liggen er zonnepanelen op het dak van het prachtige Kulturhus. De energie die ze zelf niet direct gebruiken, gaat ten goede komen aan de gemeenschap. Er wordt ook onderzocht hoe er een slimme koppeling kan worden gemaakt met back-up systemen van bedrijven, bewoners, tuinders, agrariërs en de mestvergisters in Hellouw en de toekomstige windenergie aan de A15.

Doel is het bouwen van een lokale en regionale energiemix die goedkoper, duurzamer en lokaler is dan het huidige systeem. De ervaring met de helikopter in 2007 en de terugkerende uitval van energie in de Bommelerwaard en West-Betuwe helpt deze ontwikkeling te versnellen. Het is een noodzaak i.p.v. idealisme. Zelf voorzien in de energiebehoefte is een belangrijke drijfveer, gaven de bezoekers aan tijdens de Dag van Haaften.

Binnenkort zal er een breder onderzoek onder de inwoners en lokale bedrijven plaatsvinden. Het is belangrijk dat de inwoners van Haaften en Neerijnen weer zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen energievoorziening. Hiermee wordt concreet invulling gegeven aan de lokale en regionale economie en worden banen gecreëerd of behouden.

Schermafbeelding 2014-09-03 om 10.25.36 Schermafbeelding 2014-09-03 om 10.07.22 Bramen en peren Eigen energie en gezondheid