Graaf Dirk III

Graaf Dirk III - Dirk III

Onze pioniersstichting 2013-2018 hebben we genoemd naar Graaf Dirk III. Met een knipoog naar zijn daden.

Graaf Dirk III van Holland leefde in de 11de eeuw. Hij ondernam in die tijd opvallende acties. Zo vond hij dat boeren het land dat ze bewerkten, zelf moesten bezitten.

In ruil hielpen de boeren de graaf om te vechten tegen vijanden en ook stonden ze een klein deel van hun jaarlijkse opbrengst af in geld. Zo kwam er een relatie van de graaf met ’vrije’ boeren (dus niet meer met de boer als erfpachter).

De boeren voelden zich meer verantwoordelijk en ontwikkelden hun eigen manier van leven en werden steeds rijker.

De manier van samenwerken heette coöpereren. Zo ontstonden Boskoop, Friezenkoop en Nieuwkoop. En later namen andere gewesten deze succesvolle, ondernemende wijze van werken over.

Dirk III was de neef van de Duitse keizer Hendrik II die het niet eens was met het ruige gedrag van zijn neef. In 1018 stuurde de keizer een leger naar Vlaardingen met de bedoeling om Dirk een lesje te leren. Dit gevecht heette de ‘Slag bij Vlaardingen’. Met hulp van omwonende fanatieke boeren versloeg Dirk III het veel sterkere keizerlijke leger. De boeren vochten namelijk ook voor een eigen gebied! Deze slag luidde een onafhankelijk graafschap in dat in 1101 voor het eerst ‘Holland’ werd genoemd. We noemen Dirk III, van wie een standbeeld in Vlaardingen staat, dan ook de grondlegger van Hollands zelfstandigheid.