Fossielvrij.nl

Liset Meddens, directeur van de Stichting Fossielvrij.nl, roept alle mensen op bedrijven en instellingen hun investeringen te laten halen uit fossiele brandstoffen: kolen, gas en olie. Zij ziet de urgentie om de klimaatverandering een halt toe te roepen, nu het nog kan.

Fossielvrij NL bestaat uit individuen en lokale groepen die het er allemaal over eens zijn; het divesteren van geld uit de fossiele industrie is een effectieve manier om klimaatverandering aan te pakken en de transitie naar een duurzame economie te versnellen.

De fossiele industrie heeft namelijk een groot aandeel in het veroorzaken van klimaatverandering. De wereldwijde wetenschap en politiek is het erover eens dat het mondiale klimaat met niet meer dan 2 graden mag stijgen om gevaarlijke gevolgen te voorkomen. Om deze grens te behouden, moet de fossiele industrie 80% van haar reserves in de grond laten zitten. Toch hebben deze bedrijven deze reserves wel al op hun balans staan. Zodra duidelijk wordt dat deze reserves niet meer winbaar zijn, kunnen deze aandelen afgeschreven worden en zullen zij stranded assets worden.

Op basis van deze financiele zeepbel – de carbon bubble – roepen wij universiteiten, gemeenten en pensioenfondsen op om zich aan te sluiten bij de beweging, hun geld terug te trekken uit olie, kolen en gas bedrijven en ‘fossielvrij’ te worden.

Kijk op: fossielvrij.nl