Energie

We streven naar energie ingekocht, opgewekt, opgeslagen, geleverd en/of bespaard in eigen regio waarover wij voor onbeperkte tijd kunnen beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.
Lees over een inspirerend voorbeeld in Duitsland: hier.