De staat van de boer; onderzoek Trouw 2018

Volgens filosoof Johan van de Gronden heeft 2/3 van industrieel Nederland een landbouwbestemming.
Economisch heeft het slechts 1,5 % bijdrage aan ons bruto nationaal product.

De landbouwlobby is een sterke geweest, maar we kunnen de boeren niet de gehele schuld geven.

Uit een onderzoek van Trouw blijkt dat 80% van de boeren zich opgesloten voelt in een systeem, dat vernietigend voor het landschap is.

Dat ecologisch en biologisch boeren te weinig productie levert, is echt niet waar, aldus Van de Gronden.

De bereidheid om – onder voorwaarden – te veranderen is groot onder boeren en LTO.

2287 boeren deden mee aan het onderzoek. Klik hier voor alle resultaten.