De coöperatie als protestvorm

De Energietransitie vergt volgens Rotmans een compleet nieuwe infrastructuur en nieuwe manier van denken.

“De overtuiging is dat windmolens op subsidie draaien en kolen- en kerncentrales niet. Terwijl het eigenlijk net andersom is.”

Volgens Jan Rotmans is de Energietransitie onvermijdelijk. Burgerinitiatieven vormen een nieuwe micromacht. Transities gaan over verschuiving van macht. De coöperatie is een stille protestvorm.

Schermafbeelding 2014-10-29 om 18.08.36

De samenleving kantelt van een centraal geleide, top-down gestuurde naar een decentrale, bottom-up samenleving. Er ontstaat een nieuwe orde, bestaand uit horizontale verbanden, zoals lokale gemeenschappen, coöperaties, sociale en fysieke netwerken. Deze nieuwe orde opereert voor veel mensen nog onder de radar maar vormt al wel een bedreiging voor de bestaande orde. De oude orde is nog verticaal opgebouwd en bestaat uit silo’s, die langzamerhand afbrokkelen: vakbonden, belangenorganisaties, brancheclubs, politieke partijen, natuur & milieuorganisaties, tv-omroepen, etc. Zij stammen uit een hiërarchisch tijdperk waarin ideologie en religie nog de pijlers vormden van de samenleving. De nieuwe orde is pragmatisch, divers en diffuus en wordt gedreven door andere waarden en is daarmee nogal ongrijpbaar voor de oude orde.

Wilt u meer lezen over onze coöperaties in oprichting? Klik hier.