Conferentie 22-1 gecanceld

Gedurende de tweede helft van 2014 zijn er uit ons initiatief Stichting Dirk III een tweetal nieuwe organisaties ontstaan. De Gebiedscoöperatie Rivierenland B.A. en de Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen B.A. Dit in nauwe samenwerking met onze partners van coöperatie 11Duurzaam, Thermo Bello en vele anderen.

Het ontstaan van deze nieuwe takken aan de boom van Dirk III betekent ook voor ons als bestuur van Dirk III een pas op de plaats maken. Opnieuw kijken naar onze stip aan de horizon, naar onze positie ten opzichte van de nieuwe coöperaties, naar onze taak en rol, naar onze activiteiten en naar onze bestuurssamenstelling.

Kortom, we zijn er nog niet klaar voor over 1,5 week een goede conferentie te organiseren. En om met de woorden van dijkgraaf Roelof Bleker te spreken “als je het doet, moet je het goed doen” cancelen we deze dag.