Community Supported Agriculture doe je samen

Boer en burger

Community Supported Agriculture doe je samen.
CSA boeren en CSA leden gaan een partnerschap aan, waarbij de consumentleden zich voor een langere tijd verbinden aan het afnemen van de producten van één of meerdere boeren of producenten. Verantwoordelijkheden, risico’s en opbrengsten van het boerenbedrijf worden gedeeld. In Nederland wordt deze vorm van landbouw ook wel gemeenschapslandbouw of pergolalandbouw genoemd. Als lid van zo’n CSA weet je precies waar je eten vandaan komt.

Bouw mee aan een duurzaam voedselsysteem

CSA’s brengen producten voort, die van waarde zijn voor de burger. Naast op duurzame wijze geproduceerde eetbare producten zijn dat ook vaak andere waarden zoals zorg voor biodiversiteit, een gezonde bodem of het voorkomen van klimaatverandering. Ook sociale waarden zoals het vormen van een duurzame lokale gemeenschap, het bieden van zinvolle werkgelegenheid en het voor burgers toegankelijk maken van het boerenland. Door te kiezen voor producenten met een duurzame bedrijfsvoering of producenten die zich daarnaartoe willen ontwikkelen oefen je direct invloed uit op jouw leefomgeving.

Als CSA boer of producent krijg je door de lange termijn verbinding ook meer zekerheid over je inkomen. Samen werk je zo aan een transparant, duurzaam en veerkrachtig voedselsysteem.

Er zijn meerdere vormen van CSA:

De CSA tuinderij, boerderij of bakkerij

Je kan lid zijn van een productiebedrijf: een tuinderij, een boerderij of bijvoorbeeld een bakkerij waarbij je je als burger voor langere tijd committeert aan het afnemen van de producten van die tuin, boerderij of bakkerij. Je kan vaak helpen bij het oogsten of meewerken, maar je kan als lid soms ook mede-eigenaar zijn of investeren in het bedrijf. Het meest voorkomende product bij CSA’s is groente, maar bijvoorbeeld eieren, brood, fruit, vlees en zuivel kunnen er evengoed onder vallen.

De voedselcoöperatie of buurtmarkt

Je kan ook lid zijn van een voedselcoöperatie of buurtmarkt en via deze vereniging van bewuste consumenten een vaste relatie ontwikkelen met boeren en producenten uit jouw directe omgeving. Met de gezamenlijke inkoopkracht van de buurtmarkt kan je boeren steunen bij het verduurzamen van hun productiewijze en kan je startende lokale ondernemers op weg helpen. Bij afwezigheid van bepaalde producten kan je ook zelf initiatief nemen om ze te (laten) vervaardigen. Wie weet kan je iemand vinden om brood te bakken van lokale granen of spreads te maken van onverkochte groenten. Zo bouwen we ons voedselsysteem weer op vanuit directe relaties. Dat kan eventueel ook met boeren of producenten van verder weg voor producten als rijst of koffie.

Meer informatie vind je CSA Netwerk en een oriëntatieochtend opleiding in Varik op 30 september 2021: veerhuis