Bomen op akkers voor duurzame landbouw

Wageningen University & Research onderzoekt of bomen op akkers en weilanden de landbouw ten goede komen. Deze week opende de eerste grote agroforestry-boerderij van Nederland bij Lelystad in de buurt. Door bomen te planten tussen gewassen of vee wordt het land weerbaarder en dus gezonder.

Het idee om bomen en landbouwgrond te combineren is in principe al eeuwenoud; vroeger stonden er immers ook bomen tussen de grond waar mensen eten verbouwden. Maar door intensivering van de landbouw worden bomen tegenwoordig niet meer aangeplant; het maakt zaaien, oogsten en verzorgen van gewassen immers lastiger.

De WUR wil deze oude praktijk terugbrengen op een gebied van 15 hectare. Daar zal de universiteit eerst snelgroeiende bomen plaatsen tussen akkergrond, die geleidelijk worden vervangen door hazelaars. De groeiende bomen moeten een heleboel onderzoeksdata opleveren. Zo kijkt de WUR, samen met akkerbouwers en het bedrijfsleven, of de bodem vruchtbaarder wordt, meer CO2 kan opslaan en of de bomen helpen om ziektes van planten tegen te gaan.

Hazelnoten als extra inkomen

Het project loopt vier jaar. Mede daarom zullen er eerst snelgroeiende bomen komen, die al meteen informatie opleveren. Later komen de hazelaars omdat deze noten produceren die kunnen zorgen voor extra inkomsten voor de boer – zo wordt het verlies van landbouwgrond deels gecompenseerd.

Er is nog veel onbekend over de combinatie van bos en landbouw; daarom is dit onderzoek nodig. Mogelijk worden bomen straks belangrijk om de effecten van klimaatverandering het hoofd te bieden. Bomen bieden bijvoorbeeld schaduw voor gewassen, zodat ze de zon beter weerstaan. Of ze zorgen voor betere afwatering bij hevige regenval.

Noord-Brabant

Er zijn nu al kleinschalige voorbeelden van agroforestry in Nederland. Rond fruitbomen planten kwekers bijvoorbeeld eenjarige gewassen. En in Noord-Brabant zijn er al een paar veehouderijen die bomen op het weiland hebben staan. Maar die projecten zijn kleiner dan het WUR-project en worden ook niet zo nauwlettend in de gaten gehouden voor wetenschappelijk onderzoek.

Bron: Change.inc