Agenda

De Betuwe: voedingsbodem voor verandering


Veerhuis Varik
Woensdag 16 mei 
van 19.30 – 21.30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage achteraf. Vooraf kun je eten in het Veerhuis voor 15 euro.

Rivierenlanders Youetta Visser en Sandra van Kampen stapten anderhalf jaar geleden in een stoere bus om te peilen hoe het ervoor staat met de voedseltransitie. Zij interviewden 25 boeren, ondernemers, wetenschappers, beleidsmakers, docenten en banken in heel Nederland. Dit leverde een rijk geïllustreerd boek op, VOER, satirische filmpjes, blogs, foto’s, VOER-cafés in Culemborg en heel veel interessante verhalen. De auteurs zien tal van kansen voor een échte omslag, als de overheid, het groene onderwijs en financiers tenminste gaan meewerken.
De Fruitmotor in onze Betuwe is zo’n verhaal.
Op een interactieve, prikkelende en humorvolle avond gaan we graag met jou in gesprek over ons voedsellandschap. Wat zie jij als je door jouw buurt fietst of rijdt? En wat zou je willen zien? Wat is er nodig om ons huidige, monotone productielandschap om te vormen in landschap dat voedend is voor boeren, aarde, mensen en dieren? Aan de hand van 10 VOER-stellingen kijken we wat een duurzame voedselketen ons waard is!
Voor nieuwkomers en oude rotten, consumenten, producenten, telers en beleidsmakers: kortom iedereen met interesse in een ander voedselsysteem.
Meer info en opgeven op deze pagina.


Basiscursus voor coöperatieve windontwikkeling

Wat je beslist moet weten voordat je begint met een coöperatief windproject

Zaterdag 2 juni van 9.30 tot 17.00 uur
in Coehoorn Centraal, Coehoornstraat 17 in Arnhem, nabij het station.
Voor een eenvoudige lunch wordt gezorgd.
Deze cursus is gratis voor leden van de VECG; voor niet-leden € 50,-

VECG organiseert op 2 juni a.s. een basiscursus windenergie voor iedereen die erover denkt om coöperatief aan windenergie te beginnen. En wie is dat niet. Op steeds meer plaatsen in Gelderland worden doelstellingen gemaakt om in de toekomst energieneutraal te worden. Dat is zonder windenergie niet te doen. Dat betekent dat overal in de provincie nagedacht gaat worden over waar die molens moeten komen en hoe ze ontwikkeld moeten worden. Dankzij het ‘Gelders Model’ zal het overal vanzelfsprekend worden dat burgers mede-eigenaar kunnen worden en mee kunnen ontwikkelen.
Dus burgers moeten aan de bak. Hoe gaat dat, zo’n windmolen ontwikkelen? En is dat iets voor jou?
In deze 1-daagse cursus leer je de basics van windproject-ontwikkeling. De volgende onderwerpen komen langs:
·      Geschiedenis en toekomst van windenergie op land (WOL) in Nederland
·      Plaats van windenergie in energiemix en -transitie
·      Rol van coöperaties, Gelders Model
·      Ontwikkelingsproces van windmolens; energiestrategie, draagvlak, communicatie, samenwerkingsvormen, rollen van de coöperatie
·      Businesscase van een windproject
·      Eisen vanuit bestemmingsplan en vergunning, wettelijk kader
Op deze dag gaan we ook kijken naar wie je bent, dus welke rol kun en wil je zelf spelen in een windproject.
Doelgroep voor de cursus:
·      Leden van coöperaties die lid zijn van VECG
·      Nog geen ervaring met ontwikkelen van windenergie
·      Ambitie om (mede-)trekker te worden van een coöperatief windproject of -windontwikkeling
·      Andere stakeholders zoals omwonenden, gemeenteambtenaren, grondeigenaren 
De trainers zijn Gerlach Velthoven en Otto Hettinga, beiden met ervaring in een coöperatief windenergieproject en tevens trekkers van de Werkplaats Wind van de VECG
Aanmelden graag via: wind@vecg.nl   info: 0643026049 (Gerlach) of 0654297185 (Otto)