Agenda

Bijeenkomst Het nieuwe Samen in Tiel.

Vrijdag 23 maart 2018 bij FlexTiel
Damaris Matthijssen en Jac Hielema van de ‘Academie tot Samenlevingskunstenaars’ gaan een miniworkshop geven. Jac gaat het hebben over ons mensbeeld en hoe wij kijken en denken en Damaris over het fenomeen ‘vrij-gelijk-samen’.
De inloop is om 13.00 uur; we starten om 13.30 uur.
Rond 16.30 uur is er weer een netwerkborrel.
Wil je blijven mee-eten, dan kan dat voor € 15,-.
Opgeven bij hetnieuwesamen@gmail.com graag.

 

MASTERCLASS: ontwerpbijeenkomst Gebiedsfinanciering voor de aardgastransitie

Zaterdag 24 maart 2018 in de Gelderlandfabriek in Culemborg
De Gebiedscoöperatie Rivierenland (GCR) en de Vereniging Energiecoöperaties Gelderland (VECG) houden een ontwerpbijeenkomst over de aardgastransitie met gebiedsfinanciering. De GCR zet met deze bijeenkomst een stap in de richting van een gebiedsfonds. De VECG zet met deze bijeenkomst een stap in de richting van een goed onderbouwd meerjarenplan. Gemeentebestuurders en raadsleden kunnen deze bijeenkomst benutten voor het maken van een goede energie- en klimaatparagraaf voor het coalitieakkoord 2018-2022. Deze bijeenkomst versterkt de bestuurlijke verbindingen tussen verschillende stakeholders in gebiedsontwikkeling op het niveau van de wijk, het dorp, de gemeente en de regionale samenwerking. De bijeenkomst is  van 9.30 – 13.00 uur.
Gaarne hier opgeven.