30 augustus 2023

BOUWBOEREN IN DE BETUWE

Doel is om per regio kleine boerencorporaties te smeden die -als alternatief verdienmodel- gaan telen voor de bouw, logistiek en industrie. Tevens kunnen we hierdoor boeren in staat stellen kennis te delen. Het is natuurlijk niet het doel om te concurreren met voedselproductie.
In augustus startte BouwBoeren in de regio West-Betuwe met een zestal proefoogstlocaties, goed voor zo’n 16 hectare. De gewassen waarmee de pilot wordt ingestoken zijn twee typen Sorghum, Industriële hennep, Olifantsgras en Zonnekroon.
Van de opbrengst kan genoeg inblaasisolatie gemaakt worden voor achttien duurzame huizen. Dat gaat niet vanzelf. De Bouwboeren hebben daarvoor een mobiele fabriek ontwikkeld die ter plekke bij de akkers van de landbouwgewassen bruikbare halffabricaten maakt. Hier hebben de boeren de Biobased Factory voor opgericht. De mobiele verwerkingsfabriek verwerkt de opgeslagen balen van vezelachtige gewassen tot biobased vezels, houtachtige delen of groene microvezels. Daar kunnen weer bouwplaten of isolatiemateriaal van gemaakt worden. Allemaal bouwmaterialen voor de bouw, industrie en logistiek.