24 maart 2018

De Gebiedscooperatie Rivierenland startte een eerste ontwerpbijeenkomst voor gebiedsfinanciering.
Gebiedscooperatie van midden Gelderland OGEN en Bureau AT Osborne gaven richting aan de inbreng van de deelnemers.