2 november 2015

Met Expeditie Windkracht bracht met Peter van Luttervelt duurzame energie binnen ieders invloedssfeer. Tijdens vier bijeenkomsten deelden initiatiefnemers van regionale duurzame energieprojecten hun ervaringen en brachten een bezoek aan een windmolen in Aalst.