4 november 2015

Op 4 november 2015 was de 1ste Algemene Leden Vergadering van de burgercoöperatie Windenergie van deze regio.
De gemeenten Geldermalsen en Neerijnen hebben ingestemd met het verzoek van Betuwewind om een procedure te starten voor de wijziging van het bestemmingsplan en het verkrijgen van een bouwvergunning voor de realisatie van windparken bij Knooppunt Deil en op het terrein van de Avri. Betuwewind is blij met het principebesluit van de gemeenten. In Betuwewind werken overheden, burgers en projectontwikkelaars samen in een bijzonder participatieproject om twee windparken te ontwikkelen in Geldermalsen en Neerijnen.
Betuwewind wordt ontwikkeld door vijf partijen: naast de projectontwikkelaars Prodeon, Raedthuys, Winvast en Yard is Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen een bijzondere ontwikkelaar. Via de coöperatie kunnen inwoners uit de regio rechtstreeks participeren.