15 december 2022

ONTEIGENEN VAN GROND KAN OOK ANDERS

253 mensen kochten de grond van Het Veerhuis in Varik vrij om het te kunnen schenken aan de Stichting Grond van Bestaan. Het wordt daarmee nooit meer verkocht en is vrij van speculatie.
En toen stond het Waterschap op de stoep voor de koop van een klein stukje grond ten behoeve van dijkverzwaring!
We verzonnen een list!

Onteigening?
De overheid kon onteigenen als we het niet wilden verkopen.
Wij dachten aan een betere oplossing: Er is een nieuwe weg te ont-dekken naast wettelijke en juridische kaders.
Wij zien immers het belang van het herstellen van onze hartsverbinding met en zorg Voor de Aarde en die gaat niet via de weg van het geld. De uitdaging is dus om wettelijke / juridische kaders en hartsverbinding te combineren.

Goed nieuws!
Het Waterschap heeft ons gebeld en aangegeven dat de juristen, projectgroep en het bestuur akkoord zijn gegaan met ons voorstel. Kort gezegd: Grond van Bestaan schenkt het stuk Veerhuis-dijkvak aan Waterschap Rivierenland met het kettingbeding dat zij bij eventuele verkoop het weer terugschenken. Ze vonden het een bijzondere casus en stonden positief tegenover ons initiatief. We zijn blij dat ook bij onteigening de grond van zichzelf kan blijven en maatschappelijke doelen gediend kunnen worden. Zij zullen bovendien het Veerhuis een gift doen toekomen.