Vitens innoveert met reststof

vitensVitens haalt kalk, methaan en humuszuren uit het water en doet nuttige dingen met deze restproducten. Deze restproducten zijn namelijk uitstekend te gebruiken als voedingsproduct voor de bodem, waarbij uit onderzoek blijkt dat kalk, ijzer en humuszuren de bodemvitaliteit en productie bevordert. Het gebruik van deze restproducten komt dus ten goede aan de verduurzaming van de watersector en de agrarische sector. Lees verder op: http://www.circulairondernemen.nl/casussen/vitens-drinkwater-als-bijproduct