100 Rivierenlanders in 100 dagen 100% afvalvrij

In 2018 zullen 100 gezinnen door onze afvalverwerker Avri worden uitgedaagd om 100 dagen lang zo min mogelijk restafval te produceren. Avri voert dit project uit om inwoners bewust te maken van de mogelijkheden die zij hebben om hun restafval fors te verminderen. Al 100 gemeenten gingen succesvol voor. Gemiddeld werd in deze gemeenten door de deelnemers maar liefst 87% minder restafval weggegooid. Dit was het gevolg van intensieve communicatie en kennisdeling.
Kijk voor meer informatie: hier