1 januari 2021

Steeds duidelijker is dat 1% van de meest (invloed)rijke mensen ter wereld bepalen wat er gebeurt in de wereld. In elke sector.
De principes van Society 4.0 spreken ons aan:

– Wees de verandering die je wilt zien in de wereld
– Ga van onderop regionaal aan de slag met betrekking tot de onderwerpen:

Democratisch ondernemen, Economie, Betalen en bankieren, Digitale infrastructuur, Nutsvoorzieningen, Gezondheid, Gezond en duurzaam voedsel, Samen wonen en Leren- en ontwikkelen.

Onder de naam Vrij Betuwe startten we bijeenkomsten en workshops. Zie vrijbetuwe.nl